බහු ස්ඵටික සූර්ය පැනලය

 • 96 Cells Single polycrystalline 500w solar panel price pakistan

  96 Cells Single polycrystalline 500w solar panel price pakistan

  500W බහු ස්ඵටික සූර්ය පැනලයට වසර 25ක වගකීම් කාලයක් ඇත.හෝටල්, කාර්යාලය සහ කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා අයදුම් කර ඇත.

  • වෙළඳ නාමය: BlueJoy Solar
  • අයිතම අංකය: BJ500M-96
  • නැව් වරාය: ෂැංහයි වරාය
  • සූර්ය කෝෂ: 5BB බහු ස්ඵටික
  • සෛල ගණන: 96(8*12)
  • බල පරාසය: 420w -480w
  • සහතිකය: TUV/CE/ISO/ETL
  • ඉදිරි කාලය: දින 7
  • ගෙවීම: T/T
  • වගකීම්: අවුරුදු 25 යි